ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.64 ถึงวันที่ 2 พ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : happy Relax Happy Body และ Happy family
 
     

กิจกรรม happy Relax Happy Body และ Happy Family ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกติณสูลานนท์