ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0
   แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินสุขภาพประจำวัน
แบบประเมินความพึงพอใจ-กรณีปิดตรวจ
แบบประเมินความพึงพอใจ-จัดโครงการให้คำปรึษาปี 2563
แบบประเมินการสื่อสารของผู้นำระดับสูง(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน) มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     

ผู้เข้าชมทั้งหมด : คน