หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก