ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อ
กระดานสนทนา/ถามตอบ
ข้อมูลติอต่อ/แผนที่
e-consult ระบบการให้คำปรึกษา
 
ข้อมูลติอต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลักฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3

140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  
โทรศัพท์ : 074-317676 โทรสาร : 074-317676
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  ฝ่ายตรวจสอบภายใน   7774 (ปานกมล  อินทรกนิฎฐ์ พี่ปอ)  7775 (ผกามาศ  ครุธามาศ พี่ปลา)  7776 (ชฎาพร  บุญจะรัชชะ พี่จิ๋ม)  7777 (กรรณิกา  เนาว์สุวรรณ น้องปู)  7778 (บุศริน  จันทะแจ่ม พี่จัน)  7779 (พยุดา  ขาวพิมล น้องปอ)