หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 27 | จากทั้งหมด 27 รายการ | หน้าที่ 1

    หัวข้อ อ่าน โดย เมื่อวันที่
การเดินทางไปราชการภายในประเทศโดยเครื่องบิน จะใช้อะไรเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ...  6331 xx 10 ก.พ.59
ปัญหาหลักสูตรกับสอบออนไลน์ ...  622  อนุชา 22 เม.ย.64
ปัญหาหลักสูตรกับสอบออนไลน์ ...  561  อนุชา 22 เม.ย.64
การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ...  752  xx 21 ก.พ.62
การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ...  2266  xx 21 ก.พ.62
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/TOR ...  9282  xx 21 ก.พ.62
การจัดจ้างบริษัททัวร์ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ...  685  pp 23 ส.ค.59
กรณีกระจกรถราชการร้าวหรือแตกระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ...  729  pp 23 ส.ค.59
กรณีเดินทางไปราชการโดยรถราชการแล้วรถราชการยางแตก ...  787  pp 23 ส.ค.59
ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ...  773  pp 23 ส.ค.59
การเดินทางไปปฎิบัติงานนอกพื้นที่หลายจังหวัด ...  758  pp 23 ส.ค.59
กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โดยรถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ ...  678  pp 23 ส.ค.59
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ...  704  pp 23 ส.ค.59
ค่า Pin Phone และบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ...  681  pp 23 ส.ค.59
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ...  704  pp 23 ส.ค.59
ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ...  785  xx 10 ก.พ.59
รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างถือเป็นยานพาหนะประจำทางหรือไม่ ...  639  xx 10 ก.พ.59
กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเบิกค่าที่พักเหมือนกันหรือไม่ ...  632  xx 10 ก.พ.59
การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด จะเบิกค่าที่พักเกินกว่าอัตราที่กำหนดได้หรือไม่ ...  706  xx 10 ก.พ.59
กรณีผู้จัดไปจัดโครงการฝึกอบรมที่โรงแรม โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและที่พัก จะนำใบเสร็จรับเงินค่าอาหารเช้ามาเบิกได้หรือไม่ ...  698  xx 10 ก.พ.59
กรณีประธานพิธี เปิด - ปิด พาภรรยามาด้วยจะถือเป็นผู่ติดตามได้หรือไม่ และจะเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการได้หรือไม่ ...  661  xx 10 ก.พ.59
การไปดูงานนอกสถานที่ จะเบิกค่าวิทยากรให้เจ้าหน้าที่ที่มาบรรยายหรือพาเดินชมสถานที่ได้หรือไม่ ...  712  xx 10 ก.พ.59
การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร ...  951  xx 10 ก.พ.59
ในกรณีที่ไม่ได้ขอค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารไว้ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการไปก่อนจะมาขอเบิกได้หรือไม่ ...  619  xx 10 ก.พ.59
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ...  674  xx 10 ก.พ.59
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุหรือไม่ ...  650  xx 10 ก.พ.59
การฝึกอบรมและการประชุมราชการ แตกต่างกันอย่างไร ...  635  xx 10 ก.พ.59
โครงการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร ...  2325  xx 10 ก.พ.59