ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 18 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริจาคของใส่ตู้ปันสูข TSU
 
     

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้พร้อมใจกันแบ่งปันอาหารแห้ง สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้กับบุคคลที่ประสบปัญหาเรื่องการขาดรายได้ หรือขาดเงินซื้ออาหารในการดำรงชีวิต ณ ตู้ปันสุข TUS เพราะหัวใจมีไว้ให้แบ่งปัน❤️❤️ #TSU ตู้ปันสุข เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้แบ่งปัน