ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 18 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์พระโพธิญาณ
 
     

วันที่ 8 มีนาคม 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์พระโพธิญาณ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  ขออนุโมทนาบุญท่านที่มีจิตศรัทธา  ครอบครัว ญาติมิตรที่ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยอานิสงส์บุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมมา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยปราศจากโรคาพยาธิ  สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ