ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 26 มิ.ย.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเย็บหน้ากากอานามัย
 
     

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมจิตอาสาเย็นหน้ากากอนามัย มอบให้ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้นำไปใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19