ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม (CGIA)
 
     

ระหว่างวันที่ 2 - 15 มีนาคม 2563 นางสาวพยุดา ขาวพิมล เข้าร่วมโครงการอบรม(CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Mangement รุ่น 1 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร