ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมงานปาริชาต กตัญญุตา-คารวะ 2563
 
     

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมงานปาริชาต กตัญญุตา-คารวะ 2563 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา