ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมหลักสูตร
 
     

ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Update ภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2563 ณ อาคารสยามนครินทร์คอมแพล็ค หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา