ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.64 ถึงวันที่ 2 พ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Happy soul and Happy society
 
     

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายน้ำปานะ และทำความสะอาด ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.สงขลา