ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.63 ถึงวันที่ 3 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหนองอ้น
 
     

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดหนองอ้น อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ขออนุโมทนาบุญท่านที่มีจิตศรัทธา ครอบครัว ญาติมิตรที่ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยปราศจากโรคาพยาธิ  สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ