ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 3 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยากรโครงการควบคุมภายในองค์กร
 
     

เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2563 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม เป็นวิทยากร โครงการควบคุมภายในองค์กร ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งหมด 80 คน