หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0
   แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินสุขภาพประจำวัน
แบบประเมินความพึงพอใจ-จัดโครงการให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบประเมินการสื่อสารของผู้นำระดับสูง(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อร้องเรียนผู้บริหาร
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     

ผู้เข้าชมทั้งหมด : คน