074-317600 ต่อ 7777
โครงการเรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบประเมินพึงพอใจของบุคลากรต่อการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กรจากการสื่อสารของผู้นำระดับสูง
แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย